Алианц България
> Начало> Въпроси и отговори> Карта на сайта> English
За Алианц България Услуги за Граждани Услуги за Фирми Офиси Въпроси и отговори Кариери Контакти
Начало
Алианц Банк България
Алианц Лизинг България
Allianz.com
Карта на сайта
English  
Търсене в офиси
  
Алианц България ЖивотАлианц България Живот
Животът, толкова ценен и крехък, трябва да бъде запазен и изживян. Като един от световните лидери в застраховането, Allianz Group винаги е бил партньор за сигурно бъдеще. Нашата дейност на всякъде по света ни е научила да превръщаме рисковете, породени от социалните промени, в лични възможности. Ние не само Ви застраховаме, ние Ви предлагаме дългосрочно сътрудничество и сигурност в бъдещето. Естествено това е възможно само с опита и финансовата подкрепа на един наистина световен лидер.

Allianz. Силата на Ваша страна.
 

Представяне
1. Застрахователно Акционерно Дружество "Алианц България Живот" е създадено през 1992 г. с наименование "България Живот", като едно от първите самостоятелни животозастрахователни дружества според световната практика, а впоследствие и според приетата у нас нормативна уредба.

2. През 1998 г. след придобиването на "България Холдинг" АД от Алианц АГ Мюнхен, ЗАД "България Живот" става част от групата на един от световните лидери в областта на застраховането и финансовите услуги и се преименува на ЗАД "Алианц България Живот".
 

Предимства

1. Най-доброто финансово гарантиране на рисковете - Алианц АГ е международно призната компания представена в над 70 страни на всички континенти. С над сто и десет годишна история днес ние се нареждаме сред най-уважаваните бизнес партньори, както на големите корпорации, така и на гражданите.

2. Повече застрахователни услуги с по-високо качество - ЗАД "Алианц България Живот" притежава лиценз за пълната гама от животозастрахователни продукти предлагани на пазара, като едновременно с това непрекъснато разширява условията, покритите рискове и утвърждава нови най-модерни услуги, в унисон със световните тенденции.

3. Всеобхватно териториално обслужване - дружеството има създадени 38 Генерални представителства и над 100 Представителни офиси в цялата страна, осигуряващи качественото обслужване, както по отношение на сключването на застраховка, така и при предоставяне на ежедневна информация.
 

Резултати
1. Динамиката на брутния приход от застрахователна дейност и застрахователния резерв през годините показват темпът на развитие на ЗАД "Алианц България Живот":

Година Брутен премиен приход в лева Резерв в лева
1999 2 322 000 3 900 000
2000 2 906 000 4 339 000
2001 6 353 000 7 049 000
2002 11 051 000 11 994 000
2003 16 318 000 19 295 000
2004 27 838 000 43 453 000
2005 37 060 000 74 039 000
2006 49 043 000 105 841 000
2007 67 684 000 149 315 000
2008 65 173 000 180 133 000
2009 49 209 000 197 686 000
2010 51 863 000 220 876 000
2011 56 540 000 240 388 000
2012 59 982 000 267 875 000
2013 68 556 000 293 012 000


2. В периода 2000-2013 г. ЗАД "Алианц България Живот" разпредели средна доходност по спестовните застраховки по валути, както следва:

валута лихвен процент
BGN 6.64%
USD 5.89%
EUR 6.28%

 

Информация за дружеството

1. Основен капитал: 8 640 000 лв.

2. Собствен капитал: 23 637 000 лв.

3. Основен акционер: "Алианц България Холдинг"АД

4. Система на управление: ЗАД"Алианц България Живот" е с едностепенна система на управление - 5-членен Съвет на директорите.
  • Димитър Георгиев Желев
  • Снежана Илиева Христова
  • Андрей Бойков Александров
  • Мирослав Николов Семизов
  • Пламен Йорданов Ялъмов
5. Лицe, представляващo дружеството:
Андрей Александров - Изпълнителен директор

6. Лиценза за извършване на застрахователна дейност:
6.1 На 16 юли 1998 год. ЗАД "България Живот" получава лиценз № 17 за извършване на застрахователна дейност.
6.2 С разрешение на Дирекцията за застрахователен надзор (Решение № В-4 от 28.10.1999 г.) ЗАД "Алианц България Живот" получи правото да предлага и сключва и застраховки "Злополука".
6.3 С разрешение на изпълняващия длъжността зам. председател на Комисията за финансов надзор (Решение № 713-ЖЗ от 23.09.2004 г.), ЗАД "Алианц България Живот" получи правото да предлага и нов вид застраховка: Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд.
 

За контакти

Адрес на регистрация
гр. София 1504,
Столична община - район Оборище,
бул. "Княз Дондуков" №59

Адрес за кореспонденция
гр. София 1504,
Столична община - район Оборище,
ул. "Чаталджа" №3

e-mail:life@allianz.bg
факс: +359 2 930 22 30

Лица за контакт

Подписваческа дейност
тел: +359 2 930 22 12
e-mail:underwriting_life@allianz.bg

Щети
тел: +359 2 930 22 25
e-mail:claims_life@allianz.bg

Други въпроси
тел: +359 2 930 22 00
e-mail:life@allianz.bg
 
Вижте също