Алианц България
> Начало> Въпроси и отговори> Карта на сайта> English
За Алианц България Услуги за Граждани Услуги за Фирми Офиси Въпроси и отговори Кариери Контакти
Начало
Алианц Банк България
Алианц Лизинг България
Allianz.com
Карта на сайта
English  
Търсене в офиси
  
Пенсионни фондове


 

"Доброволен пенсионен фонд Алианц България"
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на всички лица, желаещи да си осигурят допълнителна пенсия

Регистриран от СГС по ф.д. № 12458/2000 година, ЕИК по БУЛСТАТ 130401021, получено разрешение за управление на фонда с решение на Комисия за финансов надзор № 334-ДПФ/25.08.03 г.

Консултативен съвет на "Доброволен пенсионен фонд Алианц България"

Теменуга Ненова Матракчиева - Председател
представител на осигурените
ул. "Проф. Милко Бичев" № 2, София 1504
тел.: 933 48 00
e-mail:pod@allianz.bg

София Каменова Христова -Заместник председател
представител на дружеството
ПОД "Алианц България" АД, бул. Цар Борис III №19Б, София 1612
тел. 02 9334800,
e-mail:pod@allianz.bg

Светослав Рачев Рачев
представител на осигурените

Румяна Кирилова Михайлова
представител на осигурителите

Любомир Николов Гутуранов
представител на пенсионерите
 

"Доброволен пенсионен фонд по Професионални схеми Алианц България"
за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

Регистриран от СГС по ф.д. № 7573/2007 година, ЕИК по БУЛСТАТ 175307548, получено разрешение за управление на фонда с разрешение на Комисия за финансов надзор № 601-ДПФПС/27.04.07 г.
 

"Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"
за допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд

Регистриран от СГС по ф.д. № 14146/2000 година, ИН от НДР: 1221166767, ЕИК по БУЛСТАТ 130430119, с регистрационен код в НАП № 051, получено разрешение за управление на фонда с решение на Комисия за финансов надзор № 345-ППФ/25.08.03 г.

Попечителски съвет на "Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България"

Руска Николова Бъчварова - Председател
Представител на КТ "Подкрепа"
ул. "Ангел Кънчев" №2, ет. 6, София 1000
тел.: 933 48 00
e-mail:pod@allianz.bg

Владислав Русев Русев - Заместник председател
Представител на дружеството
ПОД "Алианц България" АД, бул. Цар Борис III №19Б, София 1612
тел.: 933 48 00
e-mail:pod@allianz.bg

Искра Маргаритова Иванова
Представител на КТ "Подкрепа"

Мирослав Иванов Митовски
Представител на КТ "Подкрепа"

Георги Иванов Петров
Представител на КНСБ

Красимир Христов Вълчев
Представител на КНСБ

Славчо Асенов Гелков
Представител на КНСБ

Митю Христозов Христозов
Представител на БСК

Никола Борисов Вапцаров
Представител на БТПП

Радосвета Господинова Господинова
Представител на ССИ

Теодор Данаилов Дечев
Представител на АИКБ

Жанет Александрова Караджова
Представител на АИКБ

Галя Петрова
Представител на КРИБ
 

"Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"
за допълнително задължително пенсионно осигуряване на лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурени при условията и по реда на част първа от КСО.

Регистриран от СГС по ф.д. № 1913/2001 година, ИН от НДР: 1221169081, ЕИК по БУЛСТАТ: 130477720, с регистрационен код в НАП № 052, получено разрешение за управление на фонда с решение на Комисия за финансов надзор № 346-УПФ/25.08.03 г.

Попечителски съвет на "Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България"

Мирослав Иванов Митовски - Председател
Представител на КТ "Подкрепа"
Федерация "Енергетика", бул. "Драган Цанков" № 35, София 1125
тел. 02 9334810
e-mail:pod@allianz.bg

София Каменова Христова -Заместник председател
представител на дружеството
ПОД "Алианц България" АД, бул. Цар Борис III №19Б, София 1612
тел. 02 9334800,
e-mail: pod@allianz.bg

Руска Николова Бъчварова
Представител на КТ "Подкрепа"

Искра Маргаритова Иванова
Представител на КТ "Подкрепа"

Славчо Асенов Гелков
Представител на КНСБ

Георги Иванов Петров
Представител на КНСБ

Красимир Христов Вълчев
Представител на КНСБ

Цветанка Иванова Камбурова
Представител на БСК

Константин Стефанов Главанаков
Представител на БТПП

Радосвета Господинова Господинова
Представител на ССИ

Теодор Данаилов Дечев
Представител на АИКБ

Жанет Александрова Караджова
Представител на АИКБ

Галя Петрова
Представител на КРИБ
 
Вижте също