Алианц България
> Начало> Въпроси и отговори> Карта на сайта> English
За Алианц България Услуги за Граждани Услуги за Фирми Офиси Въпроси и отговори Кариери Контакти
Начало
Алианц Банк България
Алианц Лизинг България
Allianz.com
Карта на сайта
English  
Търсене в офиси
Пенсионно осигуряване
ISO/IEC 27001:2005
Имаме удоволствието да ви съобщим, че на 10.07.2013 година "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД получи сертификат за съответствие на стандарт ISO/IEC 27001:2005 No 217/13 от RINA Services S.p.A. Това е резултат от успешно прилаганата политика на ръководството на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД за осигуряване поверителност, цялостност, достъпност, достоверност и неопровержимост на управляваната информация и за контролирана защита на информационните ресурси.
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски
Доброволното пенсионно осигуряване може да се извършва за сметка на работодател и/или осигурено лице. Осигурителните вноски постъпват по индивидуални партиди на осигурените във Фонда лица.
Допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява въз основа на договор между осигуреното лице и лицензирано пенсионноосигурително дружество. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се натрупват в индивидуална партида на всеки осигурен.
Допълнително задължително пенсионно
осигуряване в професионален пенсионен
фонд
За работещите при условията на първа категория труд вноската за ППФ е 12 %, а за работещите при условията на втора категория труд - 7 % от осигурителния доход.
Формуляри и образци
От тук бихте могли да изтеглите всички необходими формуляри, образци и молби.
Избор на/промяна на участие в пенсионен фонд
Попълването на заявка ще Ви даде възможност да се срещнете с осигурителен посредник на "Пенсионноосигурително дружество Алианц България" АД.
Проверка на индивидуална осигурителна партида
Система за проверка на осигурителни партиди.
Електронни услуги
Информация за предоставените електронните услуги.
Вижте също