Алианц България
> Начало> Въпроси и отговори> Карта на сайта> English
За Алианц България Услуги за Граждани Услуги за Фирми Офиси Въпроси и отговори Кариери Контакти
Начало
Алианц Банк България
Алианц Лизинг България
Allianz.com
Карта на сайта
English  
Търсене в офиси
Животозастраховане
Здравна застраховка
Нов уникален продукт на Алианц България Живот
Рентна (пенсионна) застраховка
Лична инвестиция осигуряваща гарантирана рента за определен срок
Спестовни (смесени) застраховки
Спестовните застраховки "Живот" представляват лична инвестиция осигуряваща гарантиран капитал при изтичане на застраховката. Ежегодно натрупване на допълнителна доходност. Ефективна защита срещу непредвидени ситуации за дълъг период от време. Данъчни преференции за гражданите и работодателите.
Рискови застраховки
Ефективна застрахователна защита. Обезпечаване на наследниците на застрахованото лице в случай на неговата смърт. Финансова помощ в случай на загуба на трудоспособност.
Застраховки "Злополука"
Ефективна застрахователна защита. Сигурност. Спокойствие.
Застраховка "Живот", свързана с
инвестиционен фонд
Лична инвестиция, при която сами решавате, къде да бъдат инвестирани Вашите средства.
Вижте също
International Health Insurance