Алианц България
> Начало> Въпроси и отговори> Карта на сайта> English
За Алианц България Услуги за Граждани Услуги за Фирми Офиси Въпроси и отговори Кариери Контакти
Начало
Алианц Банк България
Алианц Лизинг България
Allianz.com
Карта на сайта
English  
Търсене в офиси
  
Въпроси и отговори по Пенсионно осигуряване

>Отговор на публикация на информационна агенция БГНЕС от 23.07.2013 г., със заглавие ""Доверие" се е превърнала в спомагателна каса за Прокопиев" 
>Как и къде мога да направя справка за натрупаните средства по индивидуалната ми осигурителна партида ? 
>Как мога да се свържа с осигурителен посредник? 
>Как и къде мога да сключа договор за пенсионно осигуряване? 
>Какъв е размерът на осигурителната вноска и как се определя? 
>Как става превеждането на осигурителните вноски? 
>Как мога да променя размера на месечните вноски? 
>Кога могат да се изтеглят натрупаните средства от задължителен универсален пенсионен фонд? 
>Как и къде може да се извърши корекция в личните ми данни? 
>Как става прехвърлянето от един пенсионен фонд в друг? 
>Кога се прекратяват договорите за допълнително пенсионно осигуряване? 
 

Как и къде мога да направя справка за натрупаните средства по индивидуалната ми осигурителна партида ?
Справка за натрупаните средства по Вашата индивидуална осигурителна партида може да направите във всеки офис на ПОД "Алианц България" срещу представен документ за самоличност.

ПОД "Алианц България" дава възможност и за постоянно следене на състоянието на партидите в пенсионните фондове през интернет, след предвалителна регистрация и получаване на парола.
Регистрацията и получаването на парола се прави лично в офис на дружеството, като проверка за най-близкия до Вас офис можете да направитетук.

Заявката за издаване и получаването на парола може да бъде извършено и по e-mail. Информация за тази процедура можете да получите на адрес:http://www.allianz.bg/site/index.php?page=pod_eservices
(Раздел: Система за проверка на осигурителни партиди)
 

Как мога да се свържа с осигурителен посредник?
С осигурителен посредник можете да се свържете при посещение в офис на ПОД "Алианц България" или да си уговорите среща по телефона. Клоновата мрежа от представителства и офиси предлага пълно покритие на територията на цялата страна. Списък с адресите и телефоните на представителствата на ПОД "Алианц България" може да намеритетук.

Можете също така да подадете заявка за контакт с пенсионноосигурителното дружество или негов посредник, чрезweb-сайта на ПОД "Алианц България"
 

Как и къде мога да сключа договор за пенсионно осигуряване?
Договори за допълнително пенсионно осигуряване можете да сключите във всяко представителство на ПОД "Алианц България" на територията на цялата страна.

Ако посещението на офис Ви затруднява, можете да си уговорите среща с осигурителен посредник и да сключите договор с неговото съдействие .

 

Какъв е размерът на осигурителната вноска и как се определя?
Размерът на личната вноска за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се определя от осигуреното лице. Няма никакви ограничения по отношение размера и периодичността на вноската.

Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване са нормативно определени – в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Вноските за универсалните пенсионни фондове (за родените след 31.12.1959 г.), са в размер на 5 % от осигурителния доход.

Вноските за професионалните пенсионни фондове (за ранно пенсиониране на работещите при тежки и вредни условията на труд) са 12 % от осигурителния доход за първа, съответно 7% за втора категория труд. Вноските за ППФ са изцяло за сметка на работодателя.
 

Как става превеждането на осигурителните вноски?
Вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се превеждат по сметка на доброволния пенсионен фонд от осигуреното лице или от неговия работодател. Заедно с превода на вноските, трябва да бъде предоставена информация, необходима за тяхното персонализиране: ЕГН, име, договор, разпределение на сумите (когато че преводът е за повече от едно лице) и т.н.

Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален и професионален пенсионен фонд се превеждат от работодателя/осигурителя по сметка на Националната агенция за приходите (НАП). НАП води регистъра на осигурените лица и разпределя вноските към фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, в който е осигурено всяко едно лице.
 

Как мога да променя размера на месечните вноски?
Размерът и периодичността на вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, може да бъде променян по желание на осигуреното лице, без допълнителни ограничения. За целта може да се сключи допълнително споразумение.

Размерът на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване е нормативно определен като процент от осигурителния доход и не може да бъде променян по желание на осигуреното лице.
 

Кога могат да се изтеглят натрупаните средства от задължителен универсален пенсионен фонд?
Осигуреното лице има право да започне да получава натрупаните средства от универсален пенсионен фонд при навършване на пенсионна възраст, съгласно чл. 139 ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (63 г. и 8 месеца за мъжете и 60 г. и 8 месеца за жените).

Еднократно изплащане на до 50 на сто от средствата, натрупани в индивидуалната партида, се допуска при пожизнено загубена работоспособност над 70,99 %, а при смърт на осигуреното лице, пълният размер на средствата се излаща на неговите наследници.
 

Как и къде може да се извърши корекция в личните ми данни?
За да заявите корекция в личните си данни е необходимо да посетите офис на ПОД "Алианц България". Корекцията ще бъде извършена след подаване на молба и представяне на необходимите удостоверителни документи.
 

Как става прехвърлянето от един пенсионен фонд в друг?

Прехвърляне на средства от един Доброволен пенсионен фонд, в друг:
Един път годишно, натрупаните средства от лични вноски (и при определени условия от работодател) могат да бъдат прехвърлени от един, в друг доброволен пенсионен фонд. За целта, до новоизбраното пенсионноосигурително дружество, се подава заявление по образец, като подписа на осигурения трябва да бъде нотариално заверен.

Промяна на участие и прехвърляне на средства от един Универсален / Професионален пенсионен фонд, в друг:
За промяна на участието и прехвърляне на средствата от един, в друг в Универсален / Професионален пенсионен фонд е необходимо да са изтекли две години от датата на сключване на първия осигурителен договор или от датата на служебното разпределение.
Процедурата по прехвърляне започва с подаване на заявление по образец (с нотариална заверка на подписа) до новоизбраното пенсионноосигурително дружество.
 

Кога се прекратяват договорите за допълнително пенсионно осигуряване?
Осигурителните договори се прекратяват в следните случаи:
  • при изплащане/изтегляне на всички средства, натрупани в индивидуалната партида;
  • при прехвърляне на натрупаните средства в друг пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество;
  • при смърт на осигуреното лице;